Om sprayisolering & Polyuretan

Vad är Polyuretan?

Vad är sprayisolering?

Polyuretan som ibland uttalas uretan eller PUR är ett material med närmast obegränsade användningsområden, materialet karaktäriseras av låg vikt, styrka, stabilitet och överlägsna isoleringsegenskaper. Polyuretan är en tvåkomponentprodukt som består av polyol och isocyanat som blandas till det vi kallar för polyuretanskum. Polyolen är normalt en glykos eller ricinolja och isocyanaten är en råoljeprodukt. Polyuretan har antingen öppna eller slutna celler vilket möjliggör ett stort antal användningsområden.

 

Materialet finns nästan överallt och vi möter det varje dag, polyuretan bidrar med komfort, säkerhet och design i en mängd produkter. Bland de mest kända färdiga produkterna hittar man styva isolerskum som bl.a. används till injektering och sprayisolering, prefabelement, fjärrvärmekulvertar samt kylskåp. Flexibla skum finns i sängmadrasser typ Tempur, kvalitetsmöbler samt instrumentbrädor och övrig inredning i bilindustrin. Elastomerer är en relativt ny väldigt slitstark polyuretanprodukt som inte expanderar och används i många applicationer inom bilindustrin, div.olika packningar/tätningar/slangar, inplantat och som ytskydd. Fogskum samt olika uretanlimmer är de polyuretanprodukter som man normalt förknippar med ordet polyuretan

Sprayisolering är en tvåkomponentspolyuretan som sprayas på plats där den på några sekunder expanderar och fyller upp alla håligheter och brister, såsom kvisthål och sprickor i en träkonstruktion Isoleringen blir oerhört tät tack vare denna unika metod och skapar därmed såväl en luftbarriär som ett isolerande skikt. Denna metod är optimal vid tilläggsisolering då det är såväl snabbinstallerat som energismart och ekonomiskt.

Fördelarna med sprayisolering är många

1. Miljövänligt tack vare minimala transporter och effektiv energibesparing

2. Helt emissionsfri, avger inga gifter i ditt hem

3. Kan inte mögla eller bli fuktskadat

4. Hjälper till att hålla ett jämnt klimat inomhus

5. Sparar kostnader vid utbyggnader av regelverk, högeffektivt isolerande vid tunna tjocklekar

6. Skapar en lugn och bullerfri miljö tack vare hög tätningsförmåga

7. Minskar uppvärmningskostnader med upp till 70%

8. Energismart och ekonomisk

9. Varken krymper eller faller sönder med tiden, följer med i rörelser i byggnaden

10. Snabbinstallerat

Exempel på användningsområden

1. grund och som markisolering, runt vattenledningar och avlopp. Ersätter cellplast vid gjutning av platta eller som isolering i trossbotten. Kan sprayas mot trossbotten eller direkt på marken.

 

2. Inre såväl som yttre väggar

 

3. Som isolering i yttertak

 

4. I mellanbjälklag

 

5. På vind i golv eller tak och väggar vid konvertering av kallvind

 

6. Som isolering i husbilar, bilar, tågvagnar, lastbilar etc.

 

7. Kyl- och frysutrymmen

 

8. Som isolering i båtar och i marina miljöer

 

9. Tindustri-, lantbruks- och kommersiella byggnader

 

10. Ledningar under mark, exempelvis fjärrvärme-, värme- och vattenledningar

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER